top of page

Đêm Nhạc

VĨNH ĐIỆN

Mỹ (USA)

Chiều Thứ 7

Ngày 14 Tháng 11

bắt đầu 

3PM ET, 2PM CT, 12PM PT

Châu Âu

Tối Thứ 7

Ngày 14 Tháng 11

 bắt đầu

                 9 PM

​Việt Nam

Sáng Chủ Nhật

Ngày 15 Tháng 11

bắt đầu

                  3 AM

​Úc Châu

Sáng Chủ Nhật

Ngày 15 Tháng 11

bắt đầu

                 7 AM

Thứ tự bài hát có thể tay đổi theo yêu cầu.

Đêm Nhạc sẽ tổ chức tại diepkhuc.com, Karaoke 2, phòng Sự Thật.

(Hướng dẫn cách vào diepkhuc.com)

Danh Sách Bài Hát Đêm Nhạc Vĩnh Điện

Vòng 1

1.

Mở Đầu - Tỉnh Thức

2.

Trong Đôi Mắt Em - Nghe Nhạc

3.

Mưa Xa - Thoáng

Thơ:  Nguyễn Cử Tú Quỳnh

4.

Mãi Mãi Mùa Thu - Lily

Thơ:  Lê Hân

5.

Mảnh Vỡ Cuộc Tình  - Tỉnh Thức

Thơ:  Thuyền Thu

6.

Vết Thương Sỏi Đá - Phương

7.

Seeking for Whom - Max

Thơ:  Vương Thanh

8.

Cơn Gió Thoảng - Ẩn Lan

Thơ:  Kim Tiên

9.

Đưa Em Về Xót Xa - Đường Chiều

10.

Em Bước Lên Đồi Tuyết - Kate

11.

Xin Đừng Ai Như Tôi - Mây

Thơ:  Nguyễn Phúc Sông Hương

12.

Hoài Cảm Thu - Thu Xưa

Thơ:  Nhất Hùng

13.

Mảnh Hồn Rơi - Văn Tèo

Thơ:  Nhật Thuỵ Vi

14.

Tháng 4 Bỏ Lại Quê Hương - VCH

Thơ:  Phan Lang

15.

Từ Lòng Quê Hương - Hoài Vọng

Vòng 2

16.

Đó Quê Hương Tôi - Phương

17.

Nhớ Anh Đêm Trăng - Thoáng

Thơ:  Nhật Thuỵ Vi

18.

Nắng Muộn - Nghe Nhạc

Thơ:  Kim Tiên

19.

Nỗi Nhớ Mùa Thu - Thu Xưa

Thơ:  Thuyền Thu

20.

Vá Khâu Nỗi Buồn  - VCH

Thơ:  Phan Lang

21.

Cho Em - Lily

Thơ:  Kim Tiên

22.

Trăng Khuyết - Đường Chiều

Thơ:  Du Tử Lê

23.

Tình Si  - Ruốc

Thơ:  Ngọc Vân

DemNhacVD3_13_550.gif

Vòng 2 (Cont.)

24.

Tuyết Vẫn Còn Rơi - Kate

25.

Bến Vắng Giữa Đời - Ẩn Lan

Thơ:  Kim Tiên

26.

Như Giọt Nắng Chiều - Thoáng

Thơ:  Tuệ Nga

27.

Tưởng Như - Đường Chiều

28.

Tháng 8 - Kate

Thơ:  Nguyễn Hải Long

29.

Đêm Nghe Tiếng Anh Hát - Ẩn Lan

Thơ:  Nhật Thuỵ Vi

30.

Tiếng Lòng - Thu Xưa

Thơ:  Thư Ân Huyền

31.

Còn Đâu - Lily

Thơ:  Kim Tiên

32.

Về Đi  - VCH

Thơ:  Vương Thanh

33.

Yêu Mãi Ngàn Năm - Me Chua

Thơ:  Hồng Thủy

34.

Hạ Buồn - Hạ Buồn

Thơ:  Phan Lang

Vòng 3 (Open for Any Song)

35.

Còn Đâu Nữa - ???

36.

Khúc Mộng Lòng - ???

Thơ:  Kim Tiên

37.

Một Lần Nữa Thôi - ???

Thơ:  Kim Tiên

38.

Có Ai Về - Max

Thơ:  Kim Tiên

39.

...

40.

...

41.

...

42.

...

43.

...

44.

...

bottom of page