top of page

TÌNH CA

Who Are We

Ngô Thanh Nam

Nhạc NTNNTN - Ngô Thanh Nam
00:00 / 22:03
ngo thanh nam-1 small.png

Phòng Sự Thật thông báo

Tình Ca Ngô Thanh Nam sẽ tổ chức tại diepkhuc.com, Karaoke 2,

phòng Sự Thật. Hướng dẫn (attached word document) cách vào diepkhuc.com

Tìm nhạc Ngô Thanh Nam tại Ngô Thanh Nam YouTube Channel

BẮT ĐẦU NHẬN GHI DANH:

Thứ Bảy, 9 giờ sáng Cali, Mỹ, ngày 17, 12, 2022

Fabric

Mỹ

Tối Thứ Bảy

Ngày 4 Tháng 2, 2023

bắt đầu 

5:00 PM (EST)

Fabric

Âu Châu

Khuya Thứ Bảy

Ngày 4  Tháng 2, 2023

 bắt đầu

                11:00 PM

Fabric

​Việt Nam

Sáng Chủ Nhật

Ngày 5  Tháng 2, 2023

bắt đầu

                5:00 AM

Fabric

​Úc Châu

Sáng Chủ Nhật

Ngày 5  Tháng 2, 2023

bắt đầu

               9:00 AM

Danh Sách Ca Sĩ Ghi Danh Tình Ca Ngô Thanh Nam

Ca sĩ ghi danh hoặc thay đổi bài hát xin liên lạc phòng Sự Thật, hay nhắn tin qua Comments/Let's Chat 

Me Chua

Ruốc

Miu Miu

Lily

Thu Xưa

Ngồi Yên

Hạ Buồn

Thu Tím

Ngữ

Hoa Đồng Nội

Mưa Nguồn

Tiếng Mưa Đêm

Tiếng Đêm

Max

...

...

...

1. Một Thời Môi Thánh Mắt Trong (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Như Chưa Một Lần (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Em Đi Qua (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. ...

1. Trăm Năm Em Tựa Vào Anh (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Lê Tạo)

2. Chút Tình Khép Lại (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Thảo Nhân Thi)

1. Mềm Giấc Thu Say (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Thảo Nhân Thi)

2. Nhặt Lá Vàng Rơi (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Dương Hiền Đức)

1. Vàng Lá Thu Bay (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Sợi Tóc Ai (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Lê Tạo)

1. Xa Lạ (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Dáng Mây (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Chiều Xưa Mây Tím (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Còn Gặp Lại Không Em (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Gửi Người Chút Nồng Nàn (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Hương Xuân (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Ôm Lại Ngọn Triều (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Thu Về Trên Phím Xưa (ft. TB) (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Thiền Sư và Mây Trắng (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Vô Minh)

2. Mây Ơi Đừng Gợi Nhớ (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Giọt Sầu Trăm Năm (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. Chiều Ga Lyon (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Phạm Quang Trung)

1. Biển Không Thuyền (Nhạc: Ngô Thanh Nam, Thơ: Chiêu Toàn)

2. Đập Gương Tìm Bóng (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

1. Theo Áng Mây Ngàn (Nhạc và Lời: Ngô Thanh Nam)

2. ...

bottom of page